Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 00905428842647

                   00905488842647


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-rizokarpaso-amm@schools.ac.cy