Εξατάξιο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

We all live in a yellow submarine

Continue Reading »Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

 

•  Πρόεδρος:        Παντελή Αντρούλλα, ΣΤ’ Τάξη


•  Αντιπρόεδρος: Αχιλλέως Άντρια, ΣΤ’ Τάξη


•  Γραμματέας:     Προδρόμου Ιωάννης, Ε’ Τάξη


•  Ταμίας:               Παντελή Χρυστάλλα, Δ’ Τάξη


•   Μέλη:                 Γεώργιος Μιχάηλου, Δ’ Τάξη
                               Κατερίνα Σώττου, Γ’ Τάξη
                               Παναγιώτης Μιχάηλου, Β’ Τάξη

 

  • Ανακοινώσεις

  • Δραστηριότητες

  • Ημερολόγιο