«Εκκλησίες και Εξωκλήσια Καρπασίας» από τον Θεολόγο Τρύφωνα Παπαγιάννη